Tài khoản ví này không phải là tài khoản cá nhân được chỉ định hoặc liên kết với tên và ngân hàng của bạn. Đây là một tài khoản ảo chỉ dành cho việc nạp tiền mà chúng tôi cung cấp.
Bạn không thể thay đổi thông tin ngân hàng hoặc tên của ví.
Khi nạp tiền vào ví, bạn chỉ cần sử dụng số ví được chỉ định trong ứng dụng,
và bạn có thể sử dụng bất kỳ ngân hàng nào để nạp tiền vào tài khoản ví.