Nếu bạn nhập sai tên người nhận trên Line Pay, có thể bạn sẽ nhận được tiền hoàn vào tài khoản Line Pay của mình.

Khi nhập thông tin người nhận, nếu tên người nhận là カ)フィンショット và bạn nhập dấu ngoặc bán phạch thay vì dấu ngoặc đầy đủ thì có thể gây ra lỗi. Vui lòng sửa thông tin từ bán phạch sang đầy đủ và tiếp tục.”

[Bán phạch = カ)フィンショット / Đầy đủ = カ)フィンショット]