Để đảm bảo giao dịch tài chính an toàn, trong quy trình gửi tiền, bạn nhất thiết phải nhập mã PIN mà bạn đã thiết lập.
Cách cài lại mã PIN như sau.

1. Nhấn chọn “Toàn bộ” ở góc phải dưới màn hình chính.
2. Nhấn biểu tượng cài đặt ở góc phải trên.
3. Nhấn chọn “Đặt lại mã PIN” ở phía dưới “Lựa chọn ngôn ngữ”.
4. Xác nhận số điện thoại và chụp hình xác minh bằng thẻ danh tính cá nhân (thẻ MyNumber) cùng với khuôn mặt của bạn.
5. Chờ xác nhận từ nhân viên trong vòng tối đa 1 ngày làm việc.
6. Đặt lại mã PIN.