Nếu xảy ra lỗi trong quá trình chuyển tiền, đó có thể là do một trong các nguyên nhân sau:

1. Nếu thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của người nhận không trùng khớp: Vui lòng kiểm tra lại ngày tháng năm sinh, tên và số tài khoản.
2. Nếu người nhận sử dụng tài khoản không phải là tài khoản thông thường: Hãy kiểm tra xem tài khoản có phải là tài khoản thông thường không.
3. Nếu ngân hàng của người nhận đang trong thời gian baor trì: Trong thời gian bảo trì ngân hàng của người nhận, giao dịch có thể gặp lỗi.
*Thông thường, các ngân hàng ở Hàn Quốc kiểm tra vào khoảng 23 giờ 50 phút đến 00 giờ 30 phút, nên tránh gửi tiền trong khoảng thời gian này nếu có thể.

Các giao dịch lỗi sẽ được xử lý và hoàn trả sau khi được xác nhận bởi nhân viên chuyên trách. (Lưu ý rằng quá trình hoàn trả này không tự động mà sẽ được thực hiện thủ công.)
Đối với các giao dịch đã được hoàn trả vào ví, hãy kiểm tra thông tin, sửa đổi hoặc tiến hành gửi lại cho người nhận có thể nhận được.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về giao dịch lỗi, vui lòng cung cấp số giao dịch lỗi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.