Nếu người nhận là chính bản thân và có chứng minh thư Hàn Quốc, thì việc xác minh người nhận có thể được thực hiện như sau.

1. Nhấn nút [Toàn bộ] ở góc phải dưới trang chủ của ứng dụng.
2. Trong menu toàn bộ, nhấp vào [Lịch sử chuyển khoản] ở giữa.
3. Nhấp vào giao dịch chuyển khoản cần xác minh người nhận (đang trong quá trình chuyển khoản quốc tế).
4. Cuộn xuống chi tiết chuyển khoản và sao chép đường link xác minh tên người nhận ở cuối cùng.
5. Dán đường link đã sao chép vào trình duyệt web và tiến hành xác minh người nhận.