Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, đối với việc hoàn tiền do lý do cá nhân, bạn sẽ phải chịu chi phí: dưới 300,000 yên là 160 yên, trên 300,000 yên là 660 yên cho phí chuyển khoản.
Quá trình hoàn tiền có thể mất khoảng 1 đến 3 ngày làm việc. Để yêu cầu hoàn tiền, quý khách cần phải xác minh thông tin cá nhân của mình.
Nếu quý khách mong muốn hoàn tiền, vui lòng cung cấp số ví của quý khách cho trung tâm dịch vụ khách hàng và ghi chú ‘Hoàn tiền ví’ trong nội dung yêu cầu để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách một cách thuận tiện nhất.