Ngoại trừ một số sự kiện được tự động phát hành, nếu quý khách tham gia sự kiện và cung cấp thông tin xác minh cùng số ví của mình tới trung tâm dịch vụ khách hàng, nhân viên chúng tôi sẽ kiểm tra và phát hành mã giảm giá vào ví của quý khách.