Ví CoinShot là tài khoản ảo cố định của bạn để có thể sử dụng dịch vụ.
Mỗi thành viên chỉ được cấp 1 ví CoinShot có số hiệu riêng biệt.
Để gửi tiền quốc tế thì bạn cần phải nạp tiền vào ví trước, sau đó dùng số tiền đã nạp để gửi.
Dùng tiền trong ví để gửi thì giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian bảo trì của ngân hàng, có thể gửi bất cứ lúc nào, gửi ngay khi bạn hài lòng với tỷ giá hiện tại.