Nhấn vào nút “Nạp tiền” trong app và nạp tiền vào số tài khoản được hiển thị.
Bạn có thể dùng internet banking của ngân hàng bạn đang dùng, hoặc nạp tiền qua cửa hàng tiện lơi, ATM đều được.
Tiền sẽ được nạp sau 10 phút khi bạn hoàn thành thanh toán. Nếu bạn muốn nạp tiền nhanh thì hãy lưu ý kiểm tra thời gian có thể thực hiện giao dịch của cách nạp tiền đã chọn. (Kiểm tra xem giao dịch ngân hàng có thể được xử lý trong ngày không, kiểm tra thời gian có thể nạp tiền qua cửa hàng tiện lợi và ATM)

*Lưu ý khi ngân hàng chính giao dịch là Ngân hàng Mitsubishi UFJ
Nếu bạn chưa đăng ký dịch vụ chuyển khoản ngay của Mitsubishi UFJ Bank,
thì giao dịch sẽ được xử lý vào ngày tiếp theo. Để nạp tiền vào ví một cách nhanh chóng, vui lòng đăng ký dịch vụ chuyển khoản ngay tại Mitsubishi UFJ Bank.

Cách đăng ký dịch vụ chuyển khoản ngay của Mitsubishi UFJ Bank: 👉 Link
Chi tiết các nạp tiền vào ví: 👉 Link