Vào mỗi ngày từ 2:00~4:00 và Chủ Nhật từ 19:00 đến thứ Hai 8:00 là khoản thời gian bảo trì của ngân hàng, nếu nạp tiền trong khoảng thời gian này thì giao dịch sẽ được thực hiện vào buổi sáng ngày tiếp theo. Xin vui lòng thông cảm cho sự bất tiện này.