Dịch vụ chuyển khoản từ ngân hàng Sumitomo Mitsui Kotra chỉ áp dụng cho người nhận cá nhân, không áp dụng cho người nhận là doanh nghiệp.
Khách hàng vui lòng chú ý rằng tài khoản ví của quý khách do chúng tôi phát hành là một tài khoản ảo và không phải là tài khoản cá nhân, do đó không thể thực hiện chuyển khoản từ Kotra.