Nếu quốc gia nhận là Hàn Quốc, theo [Luật sử dụng tài chính bằng tên thật] của Hàn Quốc, nếu số tiền nhận là 1 triệu won trở lên, thì việc xác minh danh tính của người nhận là bắt buộc trong lần nhận đầu tiên.