Một liên kết xác minh sẽ được gửi đến số điện thoại di động của người nhận mà quý khách đã nhập.

Người nhận sẽ nhấp vào liên kết xác minh rồi thực hiện xác minh danh tính và tài khoản theo hướng dẫn được cung cấp.

1. Gửi liên kết xác minh đến số điện thoại di động của người nhận.
2. Truy cập liên kết sau đó kiểm tra thông tin gửi tiền và đồng ý với các điều khoản.
3. Chụp ảnh chứng minh thư Hàn Quốc và gửi.
* Đối với người Hàn Quốc – Chứng minh thư, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu Hàn Quốc
*Đối với người nước ngoài – Thẻ người nước ngoài, Hộ chiếu
4. Kiểm tra giao dịch 1 won được chuyển vào tài khoản nhận và nhập mã xác minh 4 chữ số được ghi trong tên người gửi.
5. Kiểm tra và hoàn tất.

Sau khi thông tin được gửi và được phê duyệt, quá trình chuyển tiền sẽ được thực hiện.