Nếu quốc gia nhận tiền là Hàn Quốc, theo [Luật sử dụng tài chính bằng tên thật] của Hàn Quốc, việc xác minh danh tính là bắt buộc khi nhận tiền trên 1 triệu won. Hãy chuyển tiền cho người nhận có thể xác minh danh tính.