CoinShot Japan có thể hủy bỏ chuyển tiền mà không cần thông báo trước nếu việc chuyển tiền quốc tế bị chậm trễ hơn 1 ngày để cải thiện chất lượng dịch vụ. CoinShot sẽ thông báo cho người gửi về việc xác minh danh tính của người nhận và hủy bỏ giao dịch. Số tiền chuyển bị hủy sẽ được hoàn trả vào Ví.