Khi có hai hoặc nhiều giao dịch chuyển tiền trên 1 triệu won mà có ít nhất một trong số chúng không được xác minh bởi người nhận, thậm chí khi ứng dụng hiển thị là đã xác minh cho một trong những giao dịch đó, bạn vẫn cần thực hiện quy trình xác minh đối với tất cả các giao dịch đó.