Link xác minh người nhận không có thời hạn cụ thể. Nếu gặp sự cố mạng tạm thời hoặc bạn đã truy cập vào liên kết đã được xác minh trước đó, hãy thử thực hiện quy trình trong môi trường mạng mới và đảm bảo rằng bạn đã đóng ứng dụng hoàn toàn trước khi mở lại. Nếu sau hai bước này bạn vẫn gặp khó khăn trong việc truy cập, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ nhanh chóng.

Sau khi thông tin được gửi và được phê duyệt, quá trình chuyển tiền sẽ được thực hiện.