Hạn mức gửi và nhận tiền quốc tế khi gửi qua CoinShot Japan được áp dụng khác nhau tùy từng quốc gia.

Trong quá khứ mặc dù giới hạn nhận tiền ở Việt Nam không có,
nhưng dạo gần đây đang vận hành 1 cách linh động theo chính sách của Ngân hàng Việt Nam (tính đến năm 2024)
nếu vượt quá giới hạn nhận tiền thì có thể khó nhận được.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn riêng về việc chuyển tiền vượt quá giới hạn nhận tại thời điểm chuyển tiền.

Trường hợp gửi sang Hàn Quốc
Hạn mức gửi tối đa 1 lần vào khoảng 700,000 JPY.
Hạn mức nhận tiền tối đa trong năm là 50,000 USD
*Mỗi người nhận có thể nhận tối đa 50,000 USD/năm

Trường hợp gửi sang Trung Quốc
Hạn mức gửi tối đa 1 lần vào khoảng 1,000,000 JPY.
Hạn mức nhận tiền tối đa trong 1 ngày là 50,000 CNY, trong 1 năm là 600,000 CNY
*Mỗi người nhận có thể nhận tối đa 10 lần trong 1 tháng