Khi thông tin tài khoản CoinShot Japan liên kết với tài khoản mạng xã hội thay đổi, bạn sẽ không thể đăng nhập vào CoinShot nữa và bạn sẽ cần tạo một tài khoản mới.

Khi bạn muốn tạo một tài khoản mới, nếu số điện thoại giống nhau, việc tạo lại có thể gặp khó khăn, do đó, hãy nhập số điện thoại đã đăng ký trước đó và chúng tôi sẽ thay đổi thông tin đã đăng ký trước đó cho bạn.

Khi bạn muốn đăng ký lại, hãy nhập số điện thoại của bạn vào cửa sổ trò chuyện, chúng tôi sẽ thay đổi thông tin cho bạn và thông báo khi quá trình thay đổi hoàn tất để bạn có thể đăng ký lại.

Trong quá trình đăng ký lại, chúng tôi đề xuất bạn sử dụng địa chỉ email. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cung cấp một giấy tờ tùy thân khác so với giấy tờ đã được cung cấp khi đăng ký trước đó.
(Ví dụ: Nếu bạn đã cung cấp thẻ My Number trước đó, thì khi đăng ký lại, hãy cung cấp thẻ lưu trú hoặc bằng lái xe).