Dịch vụ chuyển tiền doanh nghiệp dự kiến sẽ được triển khai trong tương lai, tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, việc chuyển tiền cho các đối tác doanh nghiệp không phải là cá nhân không khả dụng. (Tháng 02 năm 2024).