Sau khi bạn đăng ký và xác minh danh tính, quản trị viên cần kiểm tra và xét duyệt hồ sơ của bạn nên có thể mất tối đa 1 ngày làm việc để hồ sơ được xét duyệt.
Nếu trong quá trình xác minh danh tính mà ứng dụng bị thoát đột ngột, hoặc bạn gặp phải các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.