Quý khách có thể kiểm tra hóa đơn chuyển tiền ngay trong ứng dụng.

1. Nhấn nút [Toàn bộ] ở góc phải dưới màn hình chính của ứng dụng.
2. Trong menu Toàn bộ, nhấn vào [Lịch sử Chuyển khoản] ở giữa.
3. Nhấp vào giao dịch chuyển khoản mà bạn muốn tạo hóa đơn.
4. Cuộn xuống dưới để tìm [Xuất hóa đơn chuyển tiền] ở phía dưới thông tin người nhận.
5. Chọn đường dẫn bạn muốn, sau đó lưu hóa đơn dưới dạng tệp PDF.