Tôi có thể lấy hóa đơn chuyển tiền ở đâu?

Quý khách có thể kiểm tra hóa đơn chuyển tiền [...]