Có hai loại điều kiện cho mã giảm giá, một là áp dụng không phụ thuộc vào số tiền chuyển khoản và hai là áp dụng chỉ cho số tiền chuyển khoản đạt một mức nhất định.
Trong trường hợp thứ hai, mã giảm giá chỉ áp dụng cho số tiền chuyển khoản phù hợp với điều kiện của mã. Nếu mã giảm giá không áp dụng mặc dù đáp ứng điều kiện, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.