Hiện tại, việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Nhật Bản thông qua ứng dụng CoinShot Japan là không khả dụng.