CoinShot Japan sử dụng hệ thống tỷ giá riêng biệt, nên tỷ giá có thể khác biệt so với các trang web hoặc ngân hàng khác