Khi bạn liên hệ với Trung tâm hỗ trợ, chúng tôi sẽ xác minh thông tin của bạn và thu thập các thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu hủy tài khoản. Quá trình này sẽ mất 2-3 ngày làm việc.