Hiện tại không cần xác minh người nhận khi gửi từ Nhật Bản về Việt Nam