Gửi tiền từ Nhật Bản sang Việt Nam có cần xác minh người nhận không?

Hiện tại không cần xác minh người nhận khi gửi [...]