Người nhận (Trung Quốc)-Gửi tiền từ Nhật Bản sang Trung Quốc có cần xác minh người nhận không?

Đối với trường hợp gửi tiền sang Trung Quốc, sau [...]