Cách sử dụng dịch vụ Coinshot Japan

Vui lòng kiểm tra phương pháp chuyển tiền đơn giản bằng video

01

Cài đặt App
.
.

02

Đăng ký hội Viên
.

03

Xác nhận Chính chủ
.

04

Nạp Wallet
.
.

05

Đăng ký chuyển tiền ra nước ngoài

06

Kiểm tra tiền gửi và
Cấp Hóa đơn chuyển tiền

Cách sử dụng dịch vụ Coinshot Japan

Vui lòng kiểm tra phương pháp chuyển tiền đơn giản bằng video

01

Cài đặt App

02

Đăng ký hội Viên

03

Xác nhận Chính chủ

04

Nạp Wallet

05

Đăng ký chuyển tiền ra nước ngoài

06

Kiểm tra tiền gửi và
Cấp Hóa đơn chuyển tiền

01

Vui lòng cài đặt App

Vui lòng cài đặt App CoinShot bằng 1 trong 3 cách sau App Store Play Store

Tìm kiếm từ khóa CoinShot Japan trong Cửa hàng Store

Click vào Link và di chuyển tới Store (Click!)

Scan mã QR và Tải (Click!)

01

Vui lòng cài đặt App

Vui lòng cài đặt App CoinShot bằng 1 trong 3 cách sau App Store Play Store

Tìm kiếm từ khóa CoinShot Japan trong Cửa hàng Store

Click vào Link và di chuyển tới Store

Scan mã QR và Tải

02

Vui lòng đăng kí Thành viên  

E-mail , Line, Kakaotaklk ,face book v.v Hãy đăng kí thành viên theo cánh mà bạn muốn

Đồng ý điều khoản -> Nhập e-mail và thiết lập mật khẩu -> xác nhận email -> chọn loại hình gia nhập -> chọn quốc gia chuyển tiền -> xác nhận số điện thoại di động

Liên kết và cấp phép SNS -> Đồng ý điều khoản -> Chọn loại hình gia nhập -> Chọn quốc gia chuyển tiền -> xác nhận số điện thoại di động

02

Vui lòng đăng kí Thành viên  

E-mail , Line, Kakaotaklk ,face book v.v Hãy đăng kí thành viên theo cánh mà bạn muốn

Đồng ý điều khoản -> Nhập e-mail và thiết lập mật khẩu -> xác nhận email -> chọn loại hình gia nhập -> chọn quốc gia chuyển tiền -> xác nhận số điện thoại di động

Liên kết và cấp phép SNS -> Đồng ý điều khoản -> Chọn loại hình gia nhập -> Chọn quốc gia chuyển tiền -> xác nhận số điện thoại di động

03

Xác nhận chính chủ

Chứng minh thư, chụp ảnh khuôn mặt, nhập thông tin cá nhân tại Nhật Bản Vui lòng chờ sự chấp thuận của người phụ trách sau khi nộp”.

Khi đăng kí vào khung giờ từ 9h sáng ~ 6h chiều trong các ngày thường sẽ được phê duyệt luôn trong ngày

03

Xác nhận chính chủ

Chứng minh thư, chụp ảnh khuôn mặt, nhập thông tin cá nhân tại Nhật Bản Vui lòng chờ sự chấp thuận của người phụ trách sau khi nộp”.

Khi đăng kí vào khung giờ từ 9h sáng ~ 6h chiều trong các ngày thường sẽ được phê duyệt luôn trong ngày

04

Vui lòng nạp tiền vào Wallet.

Sau khi xác minh danh tính xong, đặt số pin sẽ được MY Wallet cấp.
Được rồi. Sau khi nạp số tiền bạn muốn vào Wallet tương ứng, bạn sẽ được phản ánh lại Vui lòng chờ trong giât lát

Wallet là tài khoản ảo chuyên dụng cho khách hàng. Phản ánh sạc của Wallet trung bình trong vòng 10 phút, tùy thuộc vào tình hình ngân hàng sử dụng mà phản ánh sạc có thể bị trì hoãn.

Nếu bạn không đăng ký dịch vụ chuyển tiền ngay lập tức khi nạp tiền bằng thẻ 菱UFJ銀, bạn chỉ có thể chuyển khoản trong thời gian làm việc của 菱UFJ銀. 菱Khách hàng sử dụng UFJ vui lòng tham khảo bài viết dưới đây.

04

Vui lòng nạp tiền vào Wallet 

Sau khi xác minh danh tính xong, đặt số pin sẽ được MY Wallet cấp.
Được rồi. Sau khi nạp số tiền bạn muốn vào Wallet tương ứng, bạn sẽ được phản ánh lại
Vui lòng chờ trong giât lát

Wallet là tài khoản ảo chuyên dụng cho khách hàng. Phản ánh sạc của Wallet trung bình trong vòng 10 phút, tùy thuộc vào tình hình ngân hàng sử dụng mà phản ánh sạc có thể bị trì hoãn.
Nếu bạn không đăng ký dịch vụ chuyển tiền ngay lập tức khi nạp tiền bằng thẻ 菱UFJ銀, bạn chỉ có thể chuyển khoản trong thời gian làm việc của 菱UFJ銀. 菱Khách hàng sử dụng UFJ vui lòng tham khảo bài viết dưới đây.

05

Tiến hành các bước chuyển tiền ra nươc ngoài

Nếu tiền nạp được hiển thị trong MY Wallet, hãy nhấn vào nút chuyển tiền của ứng dụng. Hãy Tiến hành chuyển tiền

1. Nhập số tiền gửi và xác nhận số tiền nhận được.
2. áp dụng phiếu giảm giá
3. Đăng ký và lựa chọn người nhận
4. Đăng ký và lựa chọn tài khoản người nhận
5. Xác minh thông tin chuyển tiền và mục đích chuyển tiền, lựa chọn nguồn vốn
6. Nhập số pin
Hãy kiểm tra các phương pháp chuyển tiền và lệ phí của mỗi quốc gia.

05

Tiến hành các bước chuyển tiền ra nươc ngoài

Nếu tiền nạp được hiển thị trong MY Wollet, hãy nhấn vào nút chuyển tiền của ứng dụng.
Hãy Tiến hành chuyển tiền

1. Nhập số tiền gửi và xác nhận số tiền nhận được.
2. áp dụng phiếu giảm giá
3. Đăng ký và lựa chọn người nhận
4. Đăng ký và lựa chọn tài khoản người nhận
5. Xác minh thông tin chuyển tiền và mục đích chuyển tiền, lựa chọn nguồn vốn
6. Nhập số pin
Hãy kiểm tra các phương pháp chuyển tiền và lệ phí của mỗi quốc gia.

06

Đã chuyển tiền xong!
Chúng ta phát hành hóa đơn
chuyển tiền nhé?

Tình hình chuyển tiền có thể được xem trực tiếp trên ứng dụng.
Đối với trường hợp hoàn thành việc chuyển tiền thì có thể cấp bản kê khai chuyển tiền.

Bảng kê khai chuyển tiền có thể được cấp trên ứng dụng.
Vui lòng kiểm tra cách phát hành bảng kê khai và mẹo thanh toán cuối năm tại bài viết dưới đây.

06

Đã chuyển tiền xong! Chúng ta phát hành
hóa đơn chuyển tiền nhé?

Tình hình chuyển tiền có thể được xem trực tiếp trên ứng dụng.
Đối với trường hợp hoàn thành việc chuyển tiền thì có thể cấp bản kê khai chuyển tiền.

Bảng kê khai chuyển tiền có thể được cấp trên ứng dụng.
Vui lòng kiểm tra cách phát hành bảng kê khai và mẹo thanh toán cuối năm tại bài viết dưới đây.